Loại Mua vào Bán ra
CAD 17529.95 17918.47
CHF 22688.39 23144.54
EUR 26604.31 26927.53
GBP 30182.95 30666.85
JPY 199.52 203.34
THB 683.86 712.4
USD 22680 22750