Loại Mua vào Bán ra
CAD 17661.96 18053.4
CHF 23309.84 23778.47
EUR 26486.38 26816.15
GBP 28928.8 29392.58
JPY 204.61 208.52
THB 670.31 698.29
USD 22690 22760