Loại Mua vào Bán ra
CAD 17454.03 17840.82
CHF 23748.89 24226.28
EUR 27919.26 28252.99
GBP 31920.33 32432.01
JPY 209.72 216.27
THB 714.51 744.33
USD 22745 22815