Loại Mua vào Bán ra
CAD 16922.27 17297.31
CHF 23112.53 23577.19
EUR 25222.9 25549.65
GBP 28605.67 29064.27
JPY 201.24 205.09
THB 655.95 683.33
USD 22690 22760